Voor alle gemotoriseerde voertuigen welke de openbare weg op gaan geldt dat ze op gepaste wijze moeten zijn verzekerd. Dit geldt niet alleen voor een auto en een motor, maar ook voor bijvoorbeeld een scooter. De scooterverzekering bestaat in tal van verschillende vormen. We maken net als bij een autoverzekering dan ook een onderscheid tussen de wettelijk verplichte WA-verzekering, de beperkt cascoverzekering en een all risk scooterverzekering. Voor heel wat mensen (of jongeren) die een scooterverzekering moeten afsluiten is dit de eerste verzekering die ze ooit in hun leven zullen aangaan. Dit zorgt ervoor dat men vaak op bepaalde vlakken toch een beetje een sprong in het diepe waagt. Wilt u er in ieder geval zeker van kunnen zijn dat u aanzienlijk kunt besparen op de kosten van uw scooterverzekering? Dan kunnen we u alleen maar aanraden om rekening te houden met de onderstaande tips.

1.) De invloed van het schadeverleden

In eerste instantie is het zo dat de premie welke moet worden betaald voor een scooterverzekering altijd voor een deel wordt bepaald aan de hand van het schadeverleden van de bestuurder in kwestie. Dit is iets waar u in deze fase uiteraard niet meer zoveel aan kunt veranderen. Toch is het van belang om hierbij stil te blijven staan. Heeft u in het verleden reeds verwijtbare schade veroorzaakt met uw scooter? In dat geval zal zich dit automatisch vertalen in een hogere verzekeringspremie. Bovendien is het mogelijk dat een verzekeraar u op basis van een te groot schadeverleden gaat weigeren als klant. In ieder geval, wilt u ervoor kunnen zorgen dat u altijd tegen de best mogelijke prijs een scooterverzekering kunt afsluiten? Dan is het altijd interessant om zo voorzichtig mogelijk met uw scooter te rijden. Alleen op deze manier kunt u immers voorkomen dat u een te hoge verzekeringspremie moet betalen.

2.) Welk soort scooterverzekering is voor u de beste keuze?

Zoals in de inleiding van deze pagina reeds aangegeven is het zo dat een scooterverzekering op tal van verschillende manieren kan worden afgesloten. Er wordt wat dit betreft een onderscheid gemaakt tussen de hieronder terug te vinden mogelijkheden:

  1. De bij wet verplichte WA-verzekering;
  2. De beperkt cascoverzekering;
  3. De all risk scooterverzekering;

De wettelijke verplichting die geldt voor het afsluiten van een scooterverzekering heeft louter en alleen betrekking tot de zogenaamde WA-verzekering. Deze verzekering werd specifiek in het leven geroepen om schade die wordt veroorzaakt aan derden in te dekken. In het merendeel van de gevallen geldt dat dit voor het verzekeren van een scooter eigenlijk voldoende is. Dit gezegd zijnde zijn er op de markt dus ook nog een aantal uitgebreidere mogelijkheden terug te vinden. Het gaat hierbij in eerste instantie om de beperkt cascoverzekering. Bij dit type van scooterverzekering wordt er bepaalde schade aan de eigen scooter eveneens ingedekt. Dit geldt echter niet voor de eigen schade.

Wilt u er zeker van zijn dat ook de eigen schade aan uw scooter wordt ingedekt? Dan zal de all risk scooterverzekering veruit de beste keuze blijken te zijn. In ieder geval, ongeacht het soort scooterverzekering waar uw voorkeur naar uit mag gaan, het is altijd de moeite waard om even een vergelijking uit te voeren. Op basis van de uitkomst van die vergelijking zult u meteen kunnen vaststellen bij welke verzekeraar u de financieel interessantste scooterverzekering kunt afsluiten. Dit ongeacht de dekkingen die u wenst.

3.) Wat met het eigen risico van de scooterverzekering?

Voor nagenoeg elke verzekering en dus ook voor de scooterverzekering geldt dat er steeds sprake is van een bepaald eigen risico. Er wordt op dit vlak doorgaans een onderscheid gemaakt tussen het standaard eigen risico en een vrijwillig, hoger eigen risico. Indien u ervoor kiest om het eigen risico vrijwillig te verhogen kan dit ervoor zorgen dat de periodieke verzekeringspremie aanzienlijk kan worden verlaagd. Dit kan dus zeker en vast een interessant financieel voordeel opleveren. Let wel, het spreekt voor zich dat u er in dit geval rekening mee dient te houden dat u bij een mogelijk schadegeval een aanzienlijk groter deel van de kosten zelf zult moeten betalen. Toch, om de periodieke kosten van uw scooterverzekering lager te laten uitvallen is het absoluut de moeite waard om deze optie te overwegen.

4.) Hou ook rekening met de specificaties van de scooter

De mate waarin het mogelijk is om de periodieke kostprijs van uw scooterverzekering te kunnen drukken is in de praktijk ook sterk afhankelijk van de specificaties waar de scooter over beschikt. Des te zwaarder de specificaties zijn, des te hoger ook de verzekeringskost zal komen te liggen, dat spreekt voor zich. Het idee hierachter is dat, des te sneller een scooter kan rijden, des te groter niet alleen de materiƫle, maar ook de lichamelijke schade kan zijn bij een ongeval. Voordat u een bepaalde scooter koopt is het dus in de praktijk altijd belangrijk om even stil te blijven staan bij de specificaties waar deze over beschikt. Eenmaal de scooter is aangekocht valt er hier uiteraard niets meer aan te doen.

5.) Vergelijken is de boodschap!

Tot slot is het eveneens zo dat u er altijd goed aan doet om bij een scooterverzekering afsluiten even het aanbod en de kosten bij verschillende verzekeraars te vergelijken. Dit geldt voor alle soorten scooterverzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden. Voor allemaal? Absoluut, dus ook voor de verplichte WA-verzekering. Het feit dat deze verzekering verplicht dient te worden afgesloten zorgt ervoor dat veel mensen zich de vraag stellen of de verzekeringspremie daarvoor niet wettelijk is vastgesteld. Dat is niet zo. De hoogte van deze premie kan dan ook, afhankelijk van de verzekeraar in kwestie aanzienlijk verschillen.

De scooterverzekering is net zoals bijvoorbeeld een autoverzekering en brommerverzekering een ongelofelijk concurrentiƫle verzekering. Het spreekt namelijk voor zich dat heel wat mensen, vooral jongeren, er op een zeker ogenblik voor kiezen om een scooter te kopen. Elke scooter dient te worden verzekerd waardoor er ongelofelijk veel vraag is naar dit type van verzekering. Het feit dat de scooterverzekering zo concurrentieel is zorgt er in ieder geval voor dat de te betalen premie voor u als verzekeringnemer sterk binnen de perken kan blijven.