“Woonhuis” is verzekeringsjargon voor een bouwwerk. Doorgaans zal dat een woonhuis zijn, maar ook bedrijfsgebouwen zijn een woonhuis. Als deel van de woonhuis worden ook begrepen de bijgebouwen, de fundering, de keuken, schutting en tuinhuis e.d. Als je een eigen huis hebt, kan dat verzekerd worden tegen schade als gevolg van veel verschillende oorzaken. Denk daarbij aan brand, storm, blikseminslag, ontploffing e.d. Ook opruimingskosten zijn meeverzekerd.
De meest uitgebreide dekking is de “van buiten komende onheilen dekking”. In tegenstelling tot de “extra uitgebreide dekking” wordt schade door vrijwel alle, ook niet specifiek genoemde oorzaken gedekt. Ook (dubbel) glas is meeverzekerd. Niet gedekt is achterstallig onderhoud zoals bijvoorbeeld houtrot.

Alle verzekeringsmaatschappijen kennen voor stormschade een hoger eigen risico. Doorgaans ligt dit tussen de € 250,- en € 500,-.

De premie voor een woonhuisverzekering is afhankelijk van een aantal risicofactoren. Zo zal de premie voor een huis met een rieten dak of een houten huis hoger zijn dan voor een huis dat gebouwd is van steen, beton en pannen op het dak. De kans op een grote brand is in het eerste geval immers groter. Ook omgevingsfactoren kunnen een rol spelen zoals bijvoorbeeld als je naast een brandgevaarlijk bedrijf woont.

Als je een koop-appartement hebt, zal de woonhuisverzekering doorgaans via de Vereniging van Eigenaren geregeld zijn. Hou dat vooral zo.

Verzekeringsmaatschappijen verzekeren de woonhuis op basis van het herbouwwaarde. Dat is het bedrag dat nodig is je huis op dezelfde plaats en op gelijke manier te herbouwen. Denk er trouwens aan het verzekerde bedrag na een eventuele verbouwing aan te passen. Het is belangrijk de juiste herbouwwaarde voor de verzekering te bepalen.

Bij een te laag verzekerd bedrag wordt bij een schade niet het hele schadebedrag uitgekeerd. Dat heet onderverzekering en is een regelmatig voorkomende en erg vervelende situatie. Het bepalen van de herbouwwaarde kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld op basis van een recente taxatie maar ook door een hulpmiddel te gebruiken van het Verbond van Verzekeraars.
Dat is de Herbouwwaardemeter. Hierbij wordt onder meer uitgegaan van het type huis (rijtjeshuis, 2 onder een kap, vrijstaand) de inhoud in kubieke meters, eventuele bijzondere constructies (dak, gevel e.d.) en afwerking (keuken, badkamer e.d). De Herbouwwaardemeter berekent dan het te verzekeren bedrag voor de woonhuisverzekering. Bij gebruikmaking van de Herbouwwaardemeter wordt door maatschappijen garantie tegen onderverzekering gegeven, ook als je tussentijds gaat verbouwen of een nieuwe keuken koopt.

Let altijd goed op de polisvoorwaarden voor de exacte dekking van uw verzekering!